Ook in eerste helft 2022 steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Geplaatst op vrijdag 24 december 2021

Het college van burgmeester en wethouders stelt aan de raad voor het steunfonds Corona in ieder geval tot 30 juni 2022 voort te zetten. Voor de tweede helft 2022 volgt indien nodig een nieuw afwegingsmoment passend bij de stand van zaken op dat moment. De raad beslist over de verlenging van het steunfonds Corona tot 30 juni 2022 in haar raadsvergadering op 25 januari 2022.

Voortbestaan in gevaar

Net als bij het Steunfonds 2020 en 2021 kan elke vereniging in principe 1 keer per jaar een aanvraag indienen. Het Steunfonds is bedoeld om verenigingen, organisaties en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze organisaties, verenigingen en stichtingen in gevaar komt.

Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de dorpen. De vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen is van grote waarde voor de inwoners en is de kracht van onze gemeente. Een belangrijk deel van die vitaliteit komt door het rijke verenigingsleven dat Peel en Maas kent. Het is mooi om te zien hoe veel stichtingen en verenigingen hier al jaren dag in en dag uit, een waardevolle bijdrage aan leveren. Als college van Peel en Maas waarderen we dit zeer.

Voorwaarden voor 2022 blijven hetzelfde

Het college stelt voor om de voorwaarden waaraan een vereniging of stichting moet voldoen om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona 2022 hetzelfde te laten als in 2020 en 2021.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als direct gevolg van de coronacrisis.
  • De aanvrager heeft in 2022 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Eenmalige ondersteuning

Het steunfonds Corona 2022 biedt net als in 2020 en 2022 geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties, verenigingen en stichtingen. Het gaat alleen om directe gevolgen van de coronacrisis en dus niet om compensatie van gemiste inkomsten.