Ik heb een zienswijze ingediend bij een bestemmingsplan en nu?

Geplaatst op woensdag 22 december 2021

Als de gemeente een bestemmingsplan voorbereid, publiceren wij het ontwerp van dit besluit in het gemeenteblad op Overheid.nl en op onze website. U kunt ons laten weten wat u van dit bestemmingsplan vindt. Uw reactie noemen we een zienswijze.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De behandeling van de zienswijze doorloopt een aantal vaste stappen. In de meeste gevallen sturen wij geen papieren ontvangstbevestiging. Als de termijn om een zienswijze in te sturen voorbij is, worden alle reacties verzameld en beoordeeld. De reacties en de bevindingen komen in een zienswijzenota.

Wat is een zienswijzenota?

In de zienswijzenota worden alle ingestuurde meningen anoniem vermeld. Als meer mensen dezelfde mening doorgegeven, wordt ook beschreven om hoeveel mensen het gaat. In de zienswijzenota staat wat er met de zienswijze is gedaan en of de plannen daardoor aangepast zijn.

Hoe gaat het verder?

Op basis van uw zienswijze kan het zijn dat het ontwerp bestemmingsplan nog aangepast wordt. Het definitieve plan wordt samen met de zienswijzennota in de gemeenteraad behandeld.

Alle stukken die aan de raad gestuurd worden kunt u via de website bekijken. Ook de zienswijzenota vindt u daar terug. Zo kunt u vóór de raadsvergadering zien wat er met uw zienswijze (reactie) is gedaan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit. Dan is ook de beantwoording van uw zienswijze definitief. Na het besluit krijgen inwoners die een zienswijze gestuurd hebben een brief met daarin de definitie reactie.