Onderzoek verkeer- en parkeerproblematiek in Kessel gestart

Geplaatst op dinsdag 7 december 2021

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak met de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. Het extern deskundig bureau Kragten voert het onderzoek uit. Zij zijn gestart op 1 december 2021.

Enquête onder inwoners

Het bureau doet eerst een verkenning van de problematiek. Hiervoor worden inwoners van Kessel benaderd. Zij krijgen een enquête voorgelegd. Als het zover is, volgt meer informatie.

Advies in 2022

Bureau Kragten komt op basis van de probleemverkenning, de resultaten van de enquête en een analyse tot een advies hoe om te gaan met de situatie en welke oplossingen mogelijk zijn. Hiervoor stellen zij een rapportage op. Naar verwachting wordt deze onderzoeksrapportage in het 2e kwartaal van 2022 aan de gemeente uitgebracht. Daarna wordt bekeken hoe hiermee verder te gaan. Ook hierover wordt, als het zover is, meer informatie gegeven.

Wethouder Paul Sanders: “De verkeer- en parkeersituatie is een erkend probleem in Kessel. Het is goed dat er nu een onafhankelijk bureau onderzoek doet naar de situatie en aangeeft welke oplossingen er mogelijk zijn. De inbreng van de bewoners vinden we daarbij belangrijk en wordt meegenomen in het onderzoek.”

Voorzitter werkgroep VCP Kessel, Johan Leijten: ”De laatste jaren heeft de werkgroep veel energie en tijd gestoken om de verkeers- en parkeerproblemen in Kessel onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Wij zijn dan ook blij dat er nu serieus werk van wordt gemaakt en problemen opgelost gaan worden zodat iedereen weer rustig een terrasje kan pakken en genieten van ons prachtige dorp, het liefst met een autoluwe kern.”