Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Aanduiding (naam) politieke groepering boven kandidatenlijst

Geplaatst op donderdag 25 november 2021

Een politieke partij die onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezing van de leden van de raad van Peel en Maas, moet deze naam laten registreren bij het centraal stembureau van Peel en Maas. Dit is de naam waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Het centraal stembureau oordeelt of de naam kan worden geregistreerd.

Dat geldt niet voor de namen, die al geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten. De politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de naam niet al bij het centraal stembureau is geregistreerd. De naam mag niet meer dan 35 letters of andere tekens hebben.

Registratie

Het registratieverzoek moet uiterlijk op 20 december 2021 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 van de gemeente. De betaler ontvangt hiervan een bewijs. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moet u ook onderstaande stukken aanleveren.

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
  • Een bewijs van inschrijving in het Kamer van Koophandelregister.
  • Een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom.
  • Een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Informatie of vragen

Voor alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans per e-mail of via 077 306 6666.