Extra gift van € 1.000 voor getroffen huishoudens hoogwater

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

Bewoners die schade aan hun woning hebben opgelopen door het hoogwater van de Maas van afgelopen zomer 2021, konden eerder een gift van € 1.000 aanvragen. Deze gift wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Rampenfonds, vanuit de actie Giro 777.

Extra gift

Het aantal aanvragen voor de gift is ver achtergebleven bij wat eerder werd verwacht. Daarom heeft het Nationaal Rampenfonds besloten dat iedereen die eerder de gift heeft aangevraagd nogmaals een bedrag van € 1.000 ontvangt. In totaal gaat het nu dus om € 2.000 per getroffen huishouden.

De planning is dat deze huishoudens begin december 2021 de 2e gift van € 1.000 op hun bankrekening ontvangen. Het geld wordt overgemaakt door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). In de gemeente Peel en Maas ontvingen eerder 24 huishoudens in het buitendijks gebied bij de Maas de gift.

Projectaanvragen

Naast de gift voor getroffen huishoudens, stelt het Nationaal Rampenfonds ook een deel van het opgehaalde geld beschikbaar voor lokale projecten. Het gaat om projecten van maatschappelijke organisaties (geen bedrijven) die schade hebben opgelopen door de wateroverlast. Denk hierbij aan schutterijen, sportverenigingen, buurtverenigingen en wijkcomités, ouderenbonden, kerkgenootschappen, enzovoorts. Projectvoorstellen kunnen rechtstreeks bij het Nationaal Rampenfonds ingediend worden tot 1 januari 2022. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Rampenfonds.