Senioren en Online Veiligheid

Geplaatst op vrijdag 12 november 2021

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Folder Online Veiligheid

In de folder Online Veiligheid wordt het onderwerp online veiligheid toegelicht en worden tips gegeven om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden van online oplichting. Knip de tips uit en leg deze naast de computer.

Webinars

Over verschillende onderwerpen waar senioren slachtoffer van kunnen worden zijn webinars (online uitzendingen) gemaakt. Catherine Keyl presenteert deze webinars. Deskundigen van onder andere de politie en de ouderenbonden bespreken tijdens elke webinar een specifiek fenomeen waar senioren slachtoffer van kunnen worden.

U kunt de webinars belijken op de website Maakhetzeniettemakkelijk