Vergunning verleend voor zonnepark De Schorf in Beringe

Geplaatst op dinsdag 9 november 2021

In het voorjaar 2021 stelde de gemeente een maatschappelijke tender zonneparken Peel en Maas open. Deze tender is te vergelijken met een wedstrijd. Zonnepark de Schorf in Beringe van dorpscoöperatie Steingood en Pure Energie B.V. (28 hectare) en zonnepark de Spiesberg in Grashoek van energiecoöperatie Peel Energie en MorgenZon (14,5 hectare) zijn als winnaars uit de tender naar voren gekomen.

Zonnepark de Schorf

Voor het realiseren van het zonnepark is een omgevingsvergunning nodig. In juli 2021 hebben de initiatiefnemers van zonnepark De Schorf een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De gemeente heeft deze vergunningaanvraag getoetst aan de wettelijke regels, zoals schittering en veiligheid. Ook zijn afspraken met de initiatiefnemers vastgelegd in een overeenkomst.

De vergunning is eerst in ontwerp verleend en heeft daarop 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door de gemeente beoordeeld. Ze geven geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de omgevingsvergunning definitief te verlenen. Tegen de verleende vergunning kan beroep ingesteld worden.

Met de verleende vergunning worden de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om een subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) aan te vragen bij de Rijksoverheid.

Zonnepark de Spiesberg

Voor de realisatie van zonnepark de Spiesberg in Grashoek is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De initiatiefnemers van dit plan zijn in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden over hun plan.


Meer informatie over de projecten

De initiatiefnemers van de zonneparken zijn verantwoordelijk voor informatie over de projecten. Informatie over Zonnepark de Schorf leest u op hun website. Informatie over Zonnepark de Spiesberg leest u op de website van Peel Energie