Nieuwe invulling van basisschool De Fontein in Helden

Geplaatst op zondag 24 oktober 2021

De voormalige locatie van Basisschool De Fontein aan de Jan van den Boschstraat in Helden wordt door Stichting De Fontein omgevormd naar 14 tijdelijke woningen voor stelletjes en alleenstaande jongeren. Vijftien jaar lang krijgen jongeren op deze plek de kans om uit te vliegen en zich voor te bereiden op de volgende stap op de woningmarkt. Na die 15 jaar wordt het gebouw gesloopt en het terrein ingericht als park.

De stichting en de gemeente hebben woensdag 20 oktober 2021 de bruikleenovereenkomst voor het gebouw getekend. De buurt is in het gebouw op de koffie geweest en omwonenden hebben uitleg gekregen van Stichting De Fontein over de plannen.

Ongeveer 2 jaar geleden hebben wij een open prijsvraag uit gezet en initiatiefnemers uitgedaagd om met creatieve ideeën te komen voor deze locatie , zegt wethouder Rob Wanten. Jongeren hebben het lastig op de huidige woningmarkt. Mooi dat het winnende idee juist voor die doelgroep mogelijkheden biedt. Daarnaast is in dit idee nagedacht over de toekomst in relatie tot de wijk er om heen. Het is een dichtbebouwde wijk, vanuit klimaatoogpunt is groen toevoegen aan de wijk een goede keus. Wij wensen de initiatiefnemers succes bij het verder uitwerken en realiseren van de plannen.

​ ​