Raad in gesprek met dorpsoverleggen

Geplaatst op maandag 18 oktober 2021

In nagenoeg alle kernen zijn dorpsoverleggen actief. Op zaterdag 16 oktober 2021 ontmoetten de gemeenteraad en de gezamenlijke dorpsoverleggen elkaar. Tijdens een interactieve en boeiende ochtend in het gemeenschapshuis In Kepel gingen raads- en burgerraadsleden in gesprek met de gezamenlijke dorpsoverleggen. Hoofdonderwerp was de wijze waarop het partnerschap tussen gemeente en dorpen vorm krijgt. Uiteraard aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van alledag.

Tijdens de ontmoeting bezochten raads- en burgerraadsleden de zelfsturingsmarkt en uiteraard was er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De sfeer was uitstekend. De raad kijkt terug op een geslaagde en leerzame ontmoeting.