Eén omgevingsvisie voor Peel en Maas, denkt u mee?

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, dus ook Peel en Maas.

Met de omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. We zijn bezig met het opstellen van deze visie en we nodigen alle inwoners van Peel en Maas uit om hier over mee te denken.

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

Eerste concept

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. Voordat het zo ver is, kan iedereen reageren. De visie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit verschillende documenten en terreinen samen tot één visie voor Peel en Maas. Uw inbreng vinden we heel belangrijk. Daarom leggen we u de vraag voor: herkent u zich in de visie?

Reageren via een website of inloopavond

Het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas kunt u bekijken op de website Omgevingsvisie Peel en Maas. Op deze website kunt u uw reactie of mening geven.

De gemeente organiseert ook 3 inloopavonden waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen over de omgevingsvisie.

  • Donderdag 21 oktober: De Engelbewaarder, Tiendvrij 18 in Baarlo
  • Dinsdag 2 november: De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 in Beringe
  • Donderdag 4 november: Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen

De inloopavonden zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt tussen deze tijden binnenlopen wanneer u wilt.

Vervolg

In de komende weken verzamelt de gemeente de reacties en deze worden verwerkt in een definitief concept. De gemeenteraad stelt naar verwachting de Omgevingsvisie Peel en Maas vast in het eerste kwartaal van 2022.