Everlo-monument uitgebreid en opnieuw onthuld

Geplaatst op maandag 11 oktober 2021

Vrijdag 8 oktober 2021 is het Everlo-monument opnieuw onthuld. Deze datum is niet zomaar gekozen. Het is de dag waarop in 1944 de kerkrazzia’s begonnen. En de dag dat in 1950 het monument werd onthuld.

Uitbreiding oorlogsmonument

Dankzij de inspanningen van Jos Keijmes en Piet Gommans is het oorlogsmonument aan de Steenstraat in Panningen uitgebreid met 30 nieuwe namen van oorlogsslachtoffers. Piet Gommans en Jos Keijmes hebben de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het verzamelen van informatie over de oorlogsslachtoffers in Peel en Maas. Tijdens hun zoektocht ontdekten zij dat er nog 30 namen ontbraken op het oorlogsmonument. 5 namen stonden al eens op het monument en 25 namen waren niet eerder vermeld, omdat zij niet in beeld waren als oorlogsslachtoffer. Dit omdat het vrouwen en kinderen waren en we vooral de namen van soldaten een plek gaven in vroegere tijden. Er overleden bijvoorbeeld ook mensen na de oorlog, doordat ze tijdens de oorlog een ziekte opliepen in een werkkamp. Of ze verongelukten voor de oorlog tijdens de mobilisatie. Ook zij zijn slachtoffers van de oorlog.

Nabestaanden van oorlogsslachtoffers

Bij de onthulling op vrijdag 8 oktober 2021 waren nabestaanden van de oorlogsslachtoffers aanwezig. Ruud Neef is 1 van hen, in 1950 was hij als 7-jarige jongen al aanwezig bij de onthulling van het Everlo-monument. Zijn vader is toen opgenomen in dit monument. Op 8 oktober onthulde hij samen met burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo de uitbreiding van het monument. De namen van de ‘nieuwe’ oorlogsslachtoffers werden voorgelezen en er werden kransen en bloemen gelegd bij het monument.

Everlo-monument

Het Everlo-monument is een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van gevallenen en niet-teruggekeerde gedeporteerden. Naast het stenen monument staan 2 monumenten. Op het ene monument staan de namen van omgekomen buitenlandse piloten en militairen in de gemeente Helden. Het andere monument symboliseert de slachtoffers die vielen door de kerkrazzia in 1944. Iedereen die het monument en de uitbreiding met de nieuwe namen wil bekijken, kan terecht aan de Steenstraat in Panningen.

​ ​  ​ 

Foto's: Jac Willekens