Aanvragen subsidie verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties 2022-2025

Geplaatst op donderdag 7 oktober 2021

In de 'uitvoeringsregel subsidiering verenigingen en vrijwilligersorganisaties' vindt u de mogelijkheden voor een subsidie voor activiteiten van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Komt uw vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie in aanmerking voor subsidie? Dan moet u uiterlijk 7 november 2021 het aanvraagformulier invullen. U krijgt uiterlijk eind maart 2022 te horen of u in aanmerking komt en welk subsidiebedrag u ontvangt de komende 4 jaren.

Nieuwe uitvoeringsregel 2022-2025

De huidige ‘uitvoeringsregel subsidiëring verenigingen en vrijwilligersorganisaties’ loopt af in 2021. In het voorjaar 2021 is de huidige uitvoeringsregel besproken met verschillende verenigingen. Uit deze gesprekken zijn enkele aanpassingen gekomen voor 2022-2025.

Aanpassingen subsidie 2022-2025

 • Het is belangrijk dat kinderen al vroeg gestimuleerd worden om in verenigingsverband activiteiten te ontplooien. Dit vraagt van een vereniging extra inzet van vrijwilligers. Daarom verhogen we de vermenigvuldigheidsfactor voor kinderen tot en met 10 jaar van 2 naar 3.
 • Alle verenigingen, ook vrijwilligersorganisaties en stichtingen, met leden ontvangen subsidie naar het werkelijke aantal leden. 
 • Verenigingen zonder leden worden beoordeeld aan de hand van het aantal deelnemers, de hoeveelheid vrijwilligers, de grootte van de activiteit en de begroting. Hierdoor is er maatwerk mogelijk.
 • Bij kantine-inkomsten van meer dan € 5.000 is er een verlaging in de subsidieberekening. Hierdoor is de manier waarop we omgaan met kantine-inkomsten voor iedereen gelijk.
 • De vermenigvuldigingsfactor voor vrijwilligersinzet wordt aangepast voor verenigingen met alleen jeugd van factor 4 naar factor 3,25. Hierdoor is er een evenwichtigere verdeling van de subsidiegelden.
 • De gemeenschap is belangrijk. Daarom worden onderstaande onderdelen extra gewaardeerd. Hierdoor kunnen verenigingen zich onderscheiden en een extra bijdrage ontvangen.
  • Activiteiten die georganiseerd worden binnen de kerntaak van de vereniging voor de gemeenschap (zonder vergoeding).
  • Activiteiten die georganiseerd worden buiten de kerntaak van de vereniging voor de gemeenschap (zonder vergoeding).
  • Een bijdrage aan de cultuur-/historische waarde van Peel en Maas.
  • Het motiveren van jongeren om deel te nemen aan de vereniging.
  • Het organiseren van minimaal 10 activiteiten voor een kwetsbare groep.
  • Extra activiteiten die georganiseerd worden voor senioren, zodat zij langer zelfstandig blijven. Met uitzondering van de KBO. Dit is hun kerntaak.


​Eind november 2021 wordt de nieuwe uitvoeringsregel gepubliceerd.

Vragen

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of wilt u hulp hebben, stuur dan uw vraag samen met uw telefoonnummer per email naar gemeente Peel en Maas.