Peel en Maas speelt in op verdere groei woningmarkt

Geplaatst op donderdag 9 september 2021

Het aantal huishoudens in Peel en Maas blijft langere tijd groeien, de afgelopen 2 jaar zit de bouw van nieuwe woningen in de lift en voor de komende jaren zijn er genoeg woningbouwplannen om aan de vraag te voldoen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het woningmarktonderzoek Peel en Maas, dat onlangs is gehouden. Het college van B&W wil het ingezette woningbouwtempo vasthouden.

Elke 2 jaar wordt er in Peel en Maas een woningmarktonderzoek gehouden. De thermometer wordt dan in de woningmarkt gestoken, om te zien wat de ontwikkelingen zijn en hoe daar met woningbouwplannen op ingespeeld kan worden.

Opvallende cijfers uit het onderzoek van 2021

  • Het aantal huishoudens in Peel en Maas blijft de komende 13 jaar groeien en zal daarna volgens de prognoses licht gaan krimpen.
  • Het aantal gezinnen met kinderen neemt af, het aantal alleenstaanden en 75-plussers stijgt.
  • In 2020 zijn meer mensen naar Peel en Maas verhuisd dan dat er zijn vertrokken, dit geldt met name voor de groep 25-30-jarigen.
  • Er zijn meer mensen uit het buitenland naar Peel en Maas gekomen, met name door de huisvesting en inschrijving van arbeidsmigranten.
  • Ook in Peel en Maas is er krapte op de woningmarkt; het aanbod is beperkt, prijzen stijgen en woningen worden snel verkocht.
  • Op 1 januari 2021 waren er bouwplannen voor ruim 1.200 woningen bekend, verdeeld over de verschillende kernen.

Adviezen

Bij het vorige woningmarktonderzoek in 2019 was het advies van het onderzoeksbureau om jaarlijks 50 tot 150 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad en om daarbij aan de bovenkant van deze bandbreedte te gaan zitten. Dat is ruimschoots gelukt, in de afgelopen 2 jaar zijn er 299 woningen toegevoegd. Dat heeft ertoe geleid dat er meer mensen in Peel en Maas zijn komen wonen. Op basis van de huidige cijfers en prognoses adviseert het onderzoeksbureau nu om jaarlijks 125 tot 150 woningen toe te voegen. Het bureau adviseert ook om extra in te zetten op de bouw van appartementen en huurwoningen. En woningen te bouwen waar nu en in de toekomst behoefte aan is, want ook in Peel en Maas wordt na 2030 krimp verwacht.

Tempo vasthouden

Wethouder Rob Wanten: “Het woningmarktonderzoek laat zien dat we op de goede weg zijn. Sinds de start van deze periode hebben we ingezet op de bouw van meer woningen. Dat zien we nu terug in de cijfers, de afgelopen twee jaar is de woningbouw flink op stoom gekomen. Dat tempo willen we vasthouden. Er liggen plannen voor ruim 1.200 woningen. Dat is genoeg om de komende jaren aan de vraag te voldoen. Maar plannen zijn nog geen woningen. Het is dan ook zaak dat deze plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen en de nieuwe woningen op tijd beschikbaar komen. Daarnaast gaan we door met het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen, zodat die in de pas blijven lopen met de groei van het aantal huishoudens en de veranderende samenstelling ervan. Er ligt een stevige opgave voor de gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers. Samen moeten we onze schouders eronder zetten om de druk op de woningmarkt te verlichten en te zorgen voor de juiste woning op de juiste plek. Ons streven is dat iedereen die dat wil een passende woning kan vinden in Peel en Maas.”