Vergunning zonnepark De Schorf ter inzage

Geplaatst op donderdag 26 augustus 2021

In het voorjaar van 2021 stelde de gemeente een maatschappelijke tender zonneparken Peel en Maas open. Deze tender is te vergelijken met een wedstrijd. Zonnepark de Schorf in Beringe van dorpscoöperatie Steingood (28 hectare) en zonnepark de Spiesberg in Grashoek van coöperatie Peel Energie (14,5 hectare) zijn als winnaars uit de tender naar voren gekomen.

Procedure omgevingsvergunning

De plannen voor zonnepark de Schorf en zonnepark de Spiesberg komen in aanmerking voor een procedure voor een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is nodig om het zonnepark te realiseren. Initiatiefnemers van zonnepark de Schorf hebben inmiddels een omgevingsvergunning ingediend en daarop heeft de gemeente de vergunningsprocedure opgestart. De gemeente heeft deze vergunningaanvraag getoetst aan de wettelijke kaders, zoals schittering en veiligheid. Ook zijn afspraken met de initiatiefnemers vastgelegd in een overeenkomst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een ontwerp omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van zonnepark De Schorf. 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De stukken zijn ook in te zien op de website Ruimtelijkeplannen via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.OMG0136-ON01.

In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De gemeente behandelt deze zienswijzen en maakt vervolgens een afweging of dit leidt tot bijstellen van het plan of het weigeren van medewerking. Vervolgens wordt een definitief besluit genomen.

Schaarste op het netwerk

Door het snel groeiende aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland, is er op meerdere plekken sprake van schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit is ook het geval in de omgeving van Peel en Maas. De gemeente zoekt met netbeheerder Enexis en de Regio Noord en Midden Limburg naar oplossingen. Mocht uiteindelijk na 4 jaar geen zicht zijn op realisatie van het zonnepark, dan zal het college overwegen om de omgevingsvergunning in te trekken. Tot die tijd is er gelegenheid om te komen tot een passende oplossing.

Zonnepark de Spiesberg

Voor de realisatie van zonnepark de Spiesberg in Grashoek is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De initiatiefnemers van dit plan hebben aangegeven dat zij na de zomer van 2021 in gesprek gaan met omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer informatie zonneparken

De initiatiefnemers van de zonneparken zijn verantwoordelijk voor informatie over de projecten. Kijk voor meer informatie over de zonneparken de websites van Zonnepark de Schorf en Zonnepark de Spiesberg.