Tegemoetkoming schade bij rampen

Geplaatst op donderdag 12 augustus 2021

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van kracht is. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Meld uw schade of gemaakte kosten

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 9 augustus 2021 hun schade melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is op dit moment de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 aan het uitwerken. U kunt uw schade nu wel alvast melden. Als de regeling definitief is, beoordeelt RVO of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van uw schade. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn. Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Kijk voor meer informatie en het meldingsformulier op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Schade en kosten

Naast schade, kunt u ook kosten melden voor bijvoorbeeld evacuatie, opruimen of het aanleggen van een waterkering. Op de website van RVO ziet u welke schadesoorten en kosten u kunt melden en hoe de vervolgprocedure eruit ziet.