Uitkomst interessepeiling Warmte|Koude-net Panningen

Geplaatst op vrijdag 30 juli 2021

Bijna 600 huurders, woningeigenaren en ondernemers uit Panningen hebben de interessepeiling van het WK Panningen (Warmte|Koude-net Panningen) ingevuld. Zij konden bij deze interessepeiling aangeven hoe zij denken over duurzaamheid en in het bijzonder over het wel of niet aansluiten op het Warmte|Koude-net Panningen als mogelijk alternatief.

Op de vraag in welke mate er interesse is om aan te sluiten op een Warmte|Koude-net Panningen, hebben 2 keer zoveel inwoners ‘ja’ geantwoord dan dat er ‘nee’ ingevuld werd. Daarnaast is er een grote middengroep die eerst meer informatie wil voordat ze ja of nee kan zeggen.

Het WK Panningen is een initiatief van Peel Energie in samenwerking met Ecovat. De interessepeiling is uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg. Het is een onderdeel van het proces om Panningen aardgasvrij te maken. Het doel van de interessepeiling was inzicht te krijgen hoe huurders, woningeigenaren en ondernemers denken over duurzaamheid en in het bijzonder over het wel of niet aansluiten op het Warmte|Koude-net Panningen als mogelijk alternatief.

Een positieve interesse weegt mee voor de gemeente bij de beslissing om voor dit project een PAW-aanvraag in te dienen. Dit staat voor Programma Aardgasvrije Wijken. Dit is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor aardgasvrije wijken. De bijdrage is grotendeels bedoeld om woningen geschikt te maken om van het aardgas af gehaald te kunnen worden.

Interessepeiling

De interessepeiling is door 591 respondenten ingevuld ofwel 15,6% van de totale onderzoekspopulatie (3.800 huishoudens in Panningen). Op basis van de korte aanlooptijd mag men de campagne als succesvol bestempelen en de uitkomsten als significant. Op basis van het aantal geïnteresseerden en de middengroep is het meer dan gelegitimeerd om een vervolgtraject aan te gaan. Aan de hand van de interessepeiling heeft het WK Panningen waardevolle informatie verkregen voor het vervolgproces.

De vervolgfase

In de vervolgfase van Warmte|Koude-net Panningen zal rekening gehouden worden met de bovengenoemde maar ook de volgende bevindingen. Huurders en woningeigenaren willen geïnformeerd en betrokken worden over mogelijke alternatieven naast een warmte-koude-net om aardgasvrij te worden. En de woningeigenaren en huurders van Panningen willen geïnformeerd worden wat de kosten zijn om aan te sluiten op het Warmte|Koude-net Panningen, welke investeringen daarmee gemoeid zijn, en welke aanpassingen in de woningen nodig zijn.

Meer informatie vindt u op de website WK warmte | koude-net Panningen