Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Verlenging steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen

Geplaatst op woensdag 12 mei 2021

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen. De looptijd van het steunfonds Corona 2021 is verlengd van 30 juni 2021 naar 31 januari 2022. We kiezen voor deze verlenging omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke beperkingen er zijn voor het organiseren van activiteiten in en na de zomer. Door verlenging van het steunfonds Corona 2021 kunnen de aanvragers een reële begroting voor 2021 opstellen en indien nodig nog een beroep doen op het steunfonds Corona tot het einde van het jaar.

Aanvragen steunfonds Corona 

Voor het jaar 2021 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2021 kunt u tot en met maandag 31 januari 2022 indienen. De aanvragen voor het steunfonds Corona Peel en Maas kunt u tot en met woensdag 30 juni 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

We werken met 4 termijnen:

  • De 1e termijn was van 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. Deze termijn is inmiddels gesloten. Aanvragen binnen de 1e termijn ontvangen uiterlijk 12 mei 2021 een reactie.
  • De 2e termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen binnen de 2e termijn ontvangen uiterlijk 11 augustus 2021 een reactie.
  • De 3e termijn is van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021. Aanvragen binnen de 3e termijn ontvangen uiterlijk 12 december 2021 een reactie.
  • De 4e termijn is van 1 september 2021 tot en met 31 januari 2022. Aanvragen binnen de 4e termijn ontvangen uiterlijk 14 maart 2022 een reactie.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Ondersteuning hoeft niet altijd geld te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een garantstelling voor een lening zijn. Er kan per jaar 1 aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van 30.000 euro per aanvraag.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.