Peel en Maas sluit zich aan bij Schone Lucht Akkoord

Geplaatst op dinsdag 4 mei 2021

Peel en Maas sluit zich aan bij het Schone Lucht Akkoord. Het doel achter het akkoord sluit aan bij het streven van de gemeente naar een gezonde leefomgeving in Peel en Maas, en bij de gezondste regio (regiovisie van Noord-Limburg).  Daarnaast zorgt aansluiten er voor dat kennis en expertise gedeeld wordt en levert het samenwerkingsmogelijkheden op.

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een initiatief dat zich richt op het behalen van gezondheidswinst door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het Rijk werkt hierin samen met provincies en gemeenten. Het voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit 2030 staat bij te nemen maatregelen centraal.

Gezonde omgeving

“Wij verbinden ons aan het doel om de luchtkwaliteit in Nederland en dus ook in Peel en Maas te verbeteren”, zegt Rob Wanten wethouder fysieke leefomgeving. “Daar hoeven wij in eerste instantie geen nieuw beleid voor op te stellen. Sterker nog op verschillende vlakken zijn we al aan de slag en zetten we stappen om de omgeving gezonder te maken. We zetten bijvoorbeeld in op schone mobiliteit door te kiezen voor schonere voertuigen voor onze buitendienst. We maken elektrisch rijden makkelijker, bieden de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen en zorgen voor goede fietsvoorzieningen. Schone lucht kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.”

We doen het samen

“Daarnaast zien we veel IV bedrijven die stoppen of overwegen te stoppen. We gaan met ondernemers  in gesprek over mogelijkheden en opties voor bedrijfsbeëindiging en een toekomstbestendige bestemming. Recent hebben we daarvoor bijvoorbeeld de win-win regeling uitgebreid”, licht Rob Wanten toe. “Daar profiteert ook de omgeving van.”

Meerwaarde van deelnemen

Het College ziet in het Schone Lucht Akkoord vooral de meerwaarde van kennis en expertise delen en samenwerkingsmogelijkheden. Rob Wanten: “Samenwerken is belangrijk omdat de luchtkwaliteit niet stopt bij onze gemeentegrens. We werken bijvoorbeeld regionaal samen rond het project Grenzeloos Meten, waarin inwoners en ondernemers samen stappen zetten om de omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip krijgen voor elkaars situatie. In Peel en Maas willen we dit meetnetwerk rond agrarische bedrijven graag invoeren en verbreden om ook de omgeving rond bijvoorbeeld de biomassacentrale mee te nemen.”