Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Onthulling oorlogsmonument Everlo op 8 oktober 2021

Geplaatst op zaterdag 1 mei 2021

In Panningen staat het Everlo-monument met daarop 92 namen van Heldense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek is gebleken dat er namen ontbreken op het monument. Daarom heeft kunstenaar Maarten Fleuren een passend ontwerp gemaakt voor deze aanvulling. Naar verwachting is de onthulling op 8 oktober 2021.

8 oktober 2021

In de voorbereiding is er gestreefd naar het plaatsen van de uitbreiding vóór de dodenherdenking van 4 mei 2021. Nu het onzeker is welke coronamaatregelen op die dag gelden en het wenselijke is dat we de onthulling van het aanvullende monument met de nodige zorgvuldigheid willen doen, is de onthulling naar verwachting op 8 oktober 2021. Deze datum is niet zomaar gekozen. Het sluit aan op de dag dat in 1950 het oorspronkelijke monument is onthuld, 6 jaar nadat de kerkrazzia in de dorpen van de gemeente Peel en Maas heeft plaatsgevonden.

Onderzoek naar ontbrekende namen

Uit onderzoek is eerder gebleken dat er mogelijk Heldenaren zijn die niet op het monument vermeld staan. Hierbij is gekeken naar overleden personen geboren of (tijdelijk) woonachtig in de voormalige gemeente Helden, omgekomen door oorlogsgeweld voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog. In maart 2021 is er een oproep gedaan om te komen tot een complete lijst. Deze oproep heeft geleid tot een aanvulling in het aantal namen en in verhalen. In totaal blijken er nu nog 24 namen te ontbreken op het monument.

Uitbreiding monument

Maarten Fleuren, een kunstenaar met ervaring op het gebied van (graf)monumenten heeft een passend ontwerp gemaakt voor de aanvulling van de namen op het monument. Dit ontwerp is op advies van de initiatiefnemers, een vertegenwoordiger van de buurtvereniging, van het 4-meicomité en van de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp is akkoord en wordt uitgewerkt in productietekeningen.

Meer informatie

Op de website van de Heemkundevereniging Helden vindt u meer informatie over het onderzoek en over de oorlogsslachtoffers. 
Voor vragen over het project, kunt u via contact opnemen met de initiatiefnemers Piet Gommans, telefoon 077 307 4150 of Jos Keijmes telefoon 077 306 1155.