Peel en Maas biedt ruimte voor verbetering woon- en leefklimaat én extra stallensloop

Geplaatst op vrijdag 30 april 2021

De gemeente Peel en Maas wil stimuleren dat varkens- of kippenstallen in de buurt van de kernen worden gesloopt. Daarom wordt de win-winregeling uitgebreid. De regeling zorgt ervoor dat, met de tien huidige win-win plannen meegerekend, er naar schatting bijna 30.000 m2 stallen verdwijnt. Peel en Maas hoopt met de uitbreiding van de regeling extra m2 aan stallen weg te halen aan de rand van de kernen. In potentie kan dat oplopen tot nog eens 30.000 m2. Die stallen zorgen voor geurhinder in het dorp of staan nu nog andere ontwikkelingen in de weg.

Win-winregeling

De win-winregeling houdt in dat wie stopt met zijn intensieve veehouderij in de buurt van een kern, in ruil daarvoor een nieuwe woning mag realiseren. Voorwaarde is dat de vergunning wordt ingetrokken en de aanwezige stallen worden gesloopt. De regeling maakt het gemakkelijker voor agrarische ondernemers om hun bedrijf te beëindigen. De afgelopen jaren hebben tien intensieve veehouderijen gebruik gemaakt van deze regeling of zijn daar serieus mee aan de slag.

“We zien veel agrarische ondernemers nadenken over het toekomstperspectief van hun intensieve veehouderij, onder invloed van strenger wordende regelgeving, hoge investeringskosten en gebrek aan bedrijfsopvolging. Sanering kan voor hun een serieuze optie zijn, al is het voor een ondernemer niet gemakkelijk om die keuze te maken," licht wethouder Rob Wanten (Fysieke Leefomgeving) toe. “We bieden de ondernemer de ruimte om die keuze te maken en hebben daarom besloten om maximaal twintig extra win-win woningen in te zetten tot 1 januari 2025.”

Verbetering woon- en leefklimaat

De win-winregeling kan voor stallen in en rond kernen een oplossing bieden. Op die manier wordt verloedering van het buitengebied of het risico op ondermijnende activiteiten in leegstaande stallen voorkomen. Daarnaast zorgt het saneren van een intensieve veehouderij voor een verbetering van het woon- en leefklimaat in de buurt.

Sloop is echter volgens Wanten niet de enige optie: “Wij blijven net als de afgelopen jaren samen met ondernemers zoeken naar een oplossing die past bij hun situatie, zoals bijvoorbeeld omschakeling naar een paardenhouderij of naar maatschappelijke activiteiten.”

De uitbreiding van de win-winregeling past binnen het Programma Vitaal en Verbonden Buitengebied. Het buitengebied van Peel en Maas is erg divers en kent vele functies die op korte afstand van elkaar bestaan. Om te voorkomen dat die functies elkaar in de weg zitten, wil de gemeente Peel en Maas zoveel mogelijk maatwerk bieden. Cruciaal daarbij is het gesprek tussen initiatiefnemers en hun omgeving.