Steunfonds Corona 2021

Geplaatst op dinsdag 6 april 2021

Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2021

Net als in 2020 is er voor het jaar 2021 een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2021 kunt u tot en met woensdag 30 juni 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

We werken met 2 termijnen:

  • De eerste termijn is van maandag 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. Aanvragen binnen de eerste termijn ontvangen uiterlijk 12 mei 2021 een reactie.
  • De tweede termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen binnen de tweede termijn ontvangen uiterlijk 11 augustus 2021 een reactie.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.