Maatschappelijke tender voor lokale initiatieven met zonneparken

Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021

Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van duurzame energie. Dat doen we, omdat we in 2050 klimaat- en energieneutraal willen zijn. We realiseren schone en toekomstbestendige energie, zodanig dat onze inwoners daar profijt van hebben. Zonneparken zijn nodig om deze doelstelling te bereiken. Daarom geeft de gemeente van 31 maart tot en met 28 april 2021 (lokale) initiatiefnemers de gelegenheid om mee te doen met een maatschappelijke tender voor zonneparken.

Leidraad

Deze aanbesteding kunt u zien als een wedstrijd waarbij plannen geselecteerd en beoordeeld worden. De plannen die het beste scoren, kunnen uiteindelijk gerealiseerd worden. De wijze van selectie en beoordeling ligt vast in een leidraad. In de beoordeling is de manier waarop inwoners zijn betrokken, de zonneladder Peel en Maas en hoe lokaal eigendom, landschap en biodiversiteit zijn ingevuld belangrijk. Hoe concreter, hoe beter. Leest u de leidraad goed door voordat u met het opstellen van een plan start.

Een plan indienen

Een plan indienen kan alleen digitaal via e-mailadres Tenderzon 2021 Peel en Maas. Let op! Als het plan met meerdere e-mails wordt ingediend, wordt het plan afgewezen. Zorg er dus voor dat u uw plan met één e-mail indient. Na het indienen van uw plan krijgt u een ontvangstbevestiging.

Schaarste op het netwerk

Let op! Mocht uw plan in aanmerking komen voor realisatie, dan is het belangrijk te weten dat op dit moment sprake is van schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit is mogelijk van invloed op de haalbaarheid van uw plan. Dit risico zult u als initiatiefnemer zelf moeten incalculeren. In de leidraad staat meer informatie hierover.

Procedure

We geven in de aanbesteding ruimte aan in totaal maximaal 55 hectare aan plannen met zonnepanelen. Inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Eerst vindt een voorselectie plaats. Daarbij wordt bekeken of het plan aan de minimale randvoorwaarden voldoet en of alle stukken aanwezig zijn. Is dit het geval, dan wordt het plan beoordeeld door een expertpanel. Dit expertpanel brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college besluit of een plan in aanmerking komt voor realisatie. Als er afvallers zijn, is er mogelijk ruimte voor meer initiatiefnemers.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 077 306 6666.