Terugblik Steunfonds Corona 2020

Geplaatst op donderdag 18 maart 2021

De gemeente Peel en Maas heeft voor het jaar 2020 een Steunfonds Corona ingesteld van € 500.000. Het Steunfonds was bedoeld om verenigingen, organisaties en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen raakten. We wilden voorkomen dat het voortbestaan van deze organisaties, verenigingen en stichtingen in gevaar kwam. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de dorpen.

Werkwijze Steunfonds Corona

Voor het Steunfonds Corona 2020 zijn 2 indientermijnen gehanteerd. Elke vereniging kon éénmalig een aanvraag indienen. Voor de eerste indientermijn van het Steunfonds is een bedrag van € 131.321,09 toegekend. Voor de tweede indientermijn een bedrag van € 57.018. Dat maakt dat voor het Steunfonds Corona 2020 in totaal € 188.339,09 is uitgekeerd aan verenigingen in Peel en Maas. Het resterende bedrag € 311.660,91 gaat, volgens afspraak, terug naar de algemene reserve. Mocht het in 2021 noodzakelijk zijn dan kan alsnog worden besloten om het resterende bedrag van het Steunfonds 2020 voor coronasteun in te zetten. Voor 2021 is er ook al een Steunfonds Corona ingesteld.

Aanvragen Steunfonds Corona 2021

Voor 2021 heeft de gemeente Peel en Maas ook een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. De invulling van het Steunfonds Corona is exact hetzelfde als voor het jaar 2020. Ook nu werken we weer met twee termijnen voor het indienen van aanvragen.

• De eerste termijn is van 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021.
• De tweede termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen indienen is mogelijk via het aanvraagformulier op onze website. Bekijk hier ook de concrete voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Aanvragers Steunfonds Corona 2020

In totaal zijn er 34 aanvragen ingediend voor het Steunfonds Corona 2020. De aanvragen zijn te verdelen over de volgende categorieën:

  • sport (14)
  • cultuur (8)
  • gemeenschapsontwikkeling (4)
  • educatie (3)
  • jeugd (3)
  • welzijn en zorg (2)

Van de 34 aanvragen zijn er 16 (gedeeltelijk) toegekend, 3 aanvragen zijn ingetrokken en 14 aanvragen zijn afgewezen. Daar waar nodig is (intensief) contact geweest met de aanvragers om nadere informatie op te vragen of om te toetsen hoe bepaalde zaken geïnterpreteerd moeten worden.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties, verenigingen en stichtingen. Het gaat alleen om directe gevolgen van de coronacrisis en dus niet om compensatie van gemiste inkomsten. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Ondersteuning hoeft niet altijd geld te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een garantstelling voor een lening zijn. Er kan in principe per jaar één aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van € 30.000 euro per aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.