In den Bosch fase II verder ingevuld

Geplaatst op zaterdag 20 februari 2021

Op een aantal plekken in de nieuwbouwwijk In den Bosch wordt nu volop gebouwd. Ook de overige beschikbare bouwruimte in het noordelijk deel van In den Bosch fase II wordt de komende tijd ingevuld. Daardoor komen er ruim 35 nieuwe woningen bij. Er komen bouwkavels voor particulieren, sociale huurwoningen via Wonen Limburg en op een beperkt aantal kavels gaat een projectontwikkelaar koopwoningen bouwen.

Evenwicht in type woningen

Er is gekeken naar een evenwichtige invulling van de nu nog beschikbare ruimte. Een evenwicht is gevonden in een mix van type woningen, voor verschillende doelgroepen. Zo is er ruimte voor particulieren om hun droomhuis te gaan bouwen, op grotere en kleinere kavels. Wonen Limburg wil graag invulling geven aan de behoefte aan sociale huurwoningen.

De gemeente gaat een projectontwikkelaar zoeken om betaalbare koopwoningen te bouwen, die in de toekomst relatief eenvoudig tot levensloopbestendige woningen kunnen worden omgevormd. Verder is een gedeelte van de bouwkavels gereserveerd voor mensen die samen iets willen gaan bouwen via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-initiatief).

"Het afgelopen half jaar hebben we gekeken naar de doorontwikkeling van het hele gebied In den Bosch fase II, zegt wethouder Rob Wanten. We hebben goed gekeken en geluisterd naar de behoefte in Maasbree, nu en in de toekomst. In het plan zien we daardoor een mooie mix van woningen voor diverse doelgroepen. Dat komt de diversiteit in de wijk zeker ten goede.

Met Wonen Limburg zijn we in gesprek om ten minste 15 sociale huurwoningen te realiseren. Gemeente en woningbouwcorporaties hebben recent een versnellingsteam ingesteld om de komende tijd 100 sociale huurwoningen te realiseren. Zo zorgen we samen voor meer betaalbare huurwoningen in Peel en Maas".

Wanneer start de bouw?

Wonen Limburg gaat de plannen uitwerken zodra er een overeenkomst is met de gemeente over de grond. Daarna kan de planning worden gemaakt. De verkoopprocedure voor alle particuliere en CPO-kavels wordt over een aantal weken opgestart. De verkoop vindt plaats via de kavelwinkel op www.peelenmaas.nl. De gemeente is nog op zoek naar een projectontwikkelaar voor de bouw van betaalbare koopwoningen in gebied D. Naast het bouwen van woningen moet er ook nog wat aangepast worden aan riolering en ondergronds leidingwerk. Voorlopig vinden voorbereidingen nog achter de schermen plaats.

Het dorpsoverleg laat in een reactie weten blij te zijn dat er weer gebouwd wordt. “Er worden met deze vervolgstappen voldoende en ook kwalitatief goede woningen gerealiseerd. Voor alle doelgroepen.”

Digitaal inloopspreekuur

Buurtbewoners zijn via een nieuwsbrief geïnformeerd over de  plannen. Zij kunnen zich aanmelden voor een digitaal inloopspreekuur zodat ze eventuele vragen die ze nog hebben kunnen stellen.