Noord-Limburg start gezamenlijke inkoop sociaal domein

Geplaatst op zaterdag 6 februari 2021

De aanbesteding voor het sociaal domein in Noord-Limburg is gestart. En dat is niet zomaar een aanbesteding: met de diensten die gemeenten in Noord-Limburg gaan inkopen kunnen zij het verschil maken in de levens van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Via de inkoop van hulp en ondersteuning zorgen de gemeenten ervoor dat zij hun inwoners op een goede manier kunnen helpen als daar aanleiding voor is. Het inkooptraject zorgt ervoor dat dat per 1 januari 2022 goed geregeld is en er hulp en ondersteuning van een kwalitatief goed niveau beschikbaar is. Het gaat om de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie.  Zeven gemeenten, waaronder gemeente Peel en Maas, krijgen minder administratieve lasten en beperken de bureaucratie voor aanbieders door gezamenlijk beleid te voeren, gezamenlijk aan te besteden en toe te werken naar uniformering van processen en zo weinig mogelijk verschillende systemen voor registratie en verantwoording.

Partners in hulp en ondersteuning

Er zijn altijd inwoners die het even niet op eigen kracht redden. Die hulp en ondersteuning vragen om ‘weer aan boord te komen’. En daar hebben we de beste partners in hulp en ondersteuning bij nodig. Partners die de passie voor mens en samenleving delen. De aanbesteding die nu van start gaat is bedoeld om de juiste aanbieders te selecteren. Als die keuze is gemaakt halverwege dit jaar, dan gaan de gemeenten en aanbieders een langjarige relatie aan. De contacten worden intensiever en gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het mogelijk dat tussentijds verbeteringen en innovaties plaatsvinden waardoor de hulp aan cliënten alleen maar beter wordt.

Een nieuwe aanpak

Onder de vlag van het programma Sturing & Inkoop kopen de gemeenten hulp en ondersteuning regionaal in, voor mensen die dat nodig hebben. Maar met het programma willen gemeenten ook wat veranderen. Ingesleten patronen doorbreken, interne werkwijzen aanpassen en de samenwerking met aanbieders versterken. Er is in 2020 een groot aantal aanbiederssessies georganiseerd, waarin gemeenten zich hebben laten adviseren over de vertrekpunten van de aanbestedingen. Verder is er door een extern bureau een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te komen tot reële tarieven.
Door deze aanpak komt er ruimte om meer nadruk te leggen op preventie en op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Pas daarna komt de vraag of en welke professionele hulp en ondersteuning nodig is. Op die manier draagt de nieuwe inkoop bij aan de zogeheten transformatie van het sociaal domein.

Met de nieuwe inkoop strategie willen de gemeenten tegelijkertijd meer inzicht in, en grip en sturing hebben op het sociaal domein. Om zo een passend en duurzaam zorglandschap te bouwen, waarin de gemeenten uitkomen met de budgetten die zij beschikbaar hebben.