Geheimhouding persoonsgegevens BRP aanvragen

Geplaatst op dinsdag 2 februari 2021

Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het gaat om uw:

  • adresgegevens
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • uw nationaliteit
  • ouders en eventuele kinderen

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instantie wordt verstrekt.

Aanvragen 

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken als u woont in Peel en Maas. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.

Digitaal aanvragen

Het verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u ook digitaal indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum, afdeling Burgerzaken 077-306 66 66.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

  • Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.
  • Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.