Veilig thuis, geweld stopt niet vanzelf

Geplaatst op donderdag 28 januari 2021

De verlengde sluiting van de scholen en de komst van de avondklok kan voor veel mensen moeilijk zijn. Het is voorstelbaar dat als er problemen in een thuissituatie zijn, van welke aard dan ook, deze problemen nog groter worden. Een toename van geweld en eenzaamheid wordt dan ook verwacht. Dit moet voorkomen worden. Nu scholen gesloten zijn en hulpverlening mogelijk minder zicht heeft op gezinnen, moeten we als professionals maar ook als samenleving meer dan ooit alert zijn op deze signalen.

Wat u kunt doen

Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Wat kunt u doen?

  • Praat waar mogelijk met de directbetrokkene(n). U kunt vaak al helpen door een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis NML. Dat is hét centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.
  • U kunt Veilig Thuis 24/7 bellen (0800-2000) of neem tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op via de chatfunctie op de website van Veilig Thuis NML.

Deel uw zorgen, ook bij twijfel, als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis NML bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is, kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling.