Steunfonds Corona 2020 en 2021 voor verenigingen en stichtingen

Geplaatst op donderdag 28 januari 2021

Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2021

Voor het jaar 2021 is er een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagtermijn start 1 februari 2021. Meer informatie komt volgende week op onze website en onze sociale media kanalen.

Aanvragen steunfonds Corona 2020

Ook voor 2020 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u nog tot en met zondag 31 januari 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.