Stand van zaken evenementenaanvraag

Geplaatst op woensdag 27 januari 2021

Herhaaldelijk krijgen we de vraag wanneer een vergunningaanvraag voor evenementen weer ingediend kan worden en waaraan die moet voldoen. Het antwoord is dat wij een evenementenaanvraag nog niet in behandeling kunnen nemen, omdat niet bekend is wanneer evenementen weer worden toegestaan en onder welke voorwaarden.

Een aantal organisatoren hebben nu al laten weten hun evenementen te verplaatsen naar eind 2021 of naar 2022.

Voor nu adviseren wij om minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement met ons contact op te nemen om samen te kijken naar wat mogelijk is. We begrijpen dat de voorbereiding eerder dan 8 weken voorafgaand aan het evenement start. Met de kennis op dat moment maakt u zelf de afweging of u de voorbereiding wel of niet start. Houdt hierbij rekening dat er altijd de kans is dat of het evenement alsnog niet door kan gaan of dat er (Covid)aanpassingen gedaan moeten worden.

In de wacht geplaatste vergunningaanvragen/meerjarenvergunning

Een aantal organisatoren maken gebruik van de mogelijkheid om hun evenementenaanvraag 2020 in de wacht (on hold) te zetten en hun evenementenaanvraag te ‘verplaatsen’ naar 2021. Dit betekent echter niet dat er automatisch een vergunning wordt verleend als evenementen weer zijn toegestaan. Houdt er rekening mee dat er extra maatregelen genomen moeten worden, waardoor de vergunningaanvraag door u aangepast moet worden.

Dit geldt ook voor de organisatoren die in het bezit zijn van een meerjarenvergunning. Als uw meerjarenvergunning in 2021 niet meer geldig is, dan moet  u een volledige nieuwe aanvraag indienen.