Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Geplaatst op dinsdag 26 januari 2021

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Melden bij MFO

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf 4 januari 2021 het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.

Melding doen bij MFO

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Dit meldpunt brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.