Elk kind verdient het om veilig in een gezin te kunnen opgroeien

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021

Op 12 januari 2021 zijn de 4 jeugdzorgorganisaties ’s Heeren Loo, William Schrikker Gezinsvormen, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk met de Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking gestart om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden.

Meldpunt Thuis door jou

Waar de 4 organisaties voorheen ieder voor zich op pad gingen om nieuwe gezinnen te zoeken voor kinderen die wachten op een thuis, slaan de organisaties nu de handen ineen binnen deze pilot. Er is nu één centraal aanmeldpunt voor mensen die overwegen iets voor een kwetsbaar kind te betekenen.  

De ingang hiervoor is www.thuisdoorjou.nl. Via dit aanmeldpunt ontvangen geïnteresseerden uitgebreide informatie over de mogelijkheden en heeft u persoonlijke gesprekken met de medewerkers om duidelijk te krijgen welke optie het beste aansluit bij de persoonlijke situatie.

Er zijn 2 professionele onafhankelijke medewerkers die uitgebreide informatie op maat geven over de mogelijkheden binnen de gezinsvormen pleegzorg, gezinshuizen en zorggezinnen. Ook helpen ze de geïnteresseerden om te bekijken welke mogelijkheid het beste past bij de persoonlijke situatie, interesses en wensen.

Alle partijen willen een zo groot mogelijke kans op een goede match, dus het opvangen van een kwetsbaar kind moet altijd een weloverwogen keuze zijn. Is deze gemaakt, dan brengt de medewerker de geïnteresseerde in contact met de jeugdzorgorganisatie die het beste aansluit bij de keuze. Gedurende het hele traject blijft het mogelijk om tussentijds te stoppen.