Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Geplaatst op donderdag 21 januari 2021

Van 29 januari tot en met 18 maart 2021 wordt in Peel en Maas onderzoek gedaan in de ondergrond voor aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Seismisch onderzoek

In de gemeente wordt de komende periode seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om precies in te schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron misschien haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte is geen onderdeel.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Bekijk ook de video over seismisch onderzoek - aardwarmte

Kijk op de website Scanaardwarmte voor meer informatie over de werkzaamheden van het seismisch onderzoek in Peel en Maas.

Onderzoek aardwarmte

Nederland heeft een opdracht op het gebied van duurzaamheid. Aardwarmte geeft kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie) gebracht.

De CO2 die vrijkomt is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die steeds opnieuw gebruikt kan worden. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).