Aanvragen waarderingssubsidie 2021

Geplaatst op maandag 23 november 2020

Het college van Peel en Maas heeft besloten om de uitvoeringsregel waarderingssubsidie in te trekken en een nieuwe uitvoeringsregel voor 1 jaar vast te stellen. De nieuwe uitvoeringsregel is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de huidige uitvoeringsregel.

Het waarderingssubsidiebedrag 2021 blijft gelijk aan 2020

Het bedrag van de waarderingssubsidie 2021 blijft voor verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties gelijk aan de waarderingssubsidie 2020. In deze roerige tijden hechten wij hier extra waarde aan.

Aanvragen waarderingssubsidie voor 2021

De waarderingssubsidie voor 2021 is vanaf 1 januari 2021 aan te vragen. Doe dit uiterlijk 1 oktober 2021.

Evalueren waarderingssystematiek

Het jaar 2021 wordt gebruikt om de waarderingssystematiek samen met verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties te bespreken. Met de uitkomst hiervan is het mogelijk om de waarderingssubsidies nog beter aan te laten sluiten op de behoefte en ontwikkelingen in de gemeenschappen. Vanaf 2021 vinden de (digitale) gesprekken plaats.