Zijn uw containers niet leeggemaakt? nov. 2020

Geplaatst op donderdag 19 november 2020

We krijgen regelmatig meldingen dat containers niet zijn leeggemaakt.

De vuilnisauto rijdt niet terug voor:

  • verkeerd aangeboden containers
  • vastgevroren containers
  • containers die te laat buiten gezet worden.

Het afval wordt vanaf 07.00 uur ’s morgens opgehaald.

Is uw container nog niet vol?

Overweeg dan of u een inzamelbeurt kunt overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.