Aanvragen steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Geplaatst op maandag 16 november 2020

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2020

Voor het jaar 2020 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. Aanvragen voor het steunfonds corona kunt u nog tot en met 31 januari 2021 indienen via het formulier Steunfonds corona Peel en Maas

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld. Hieraan moet een vereniging of stichting bij het indienen van een aanvraag aan voldoen:

  • Het betreft een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
  • De aanvrager voldoet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).
  • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas vanwege de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Meer informatie