Help ook mee op één van de stembureau's

Geplaatst op woensdag 11 november 2020

Gemeente Peel en Maas is op zoek naar stembureaumedewerkers voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Door de coronamaatregelen zijn er extra mensen nodig op de stembureaus. Een stembureau bestaat dan uit minimaal 4 leden. Eén van die leden heeft de rol van gastheer/gastvrouw en houdt toezicht op de gezondheidsregels. Stembureauleden mogen onderling hun taken in overleg rouleren.

Stembureauleden

Stembureauleden zijn 18 jaar of ouder, stressbestendig, nauwkeurig, representatief, enthousiast en behulpzaam en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als stembureaulid bent u, onder leiding van de (plaatsvervangend) voorzitter, medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in het stembureau. Voor uw taak als stembureaulid volgt u een verplichte online training.

Heeft u altijd al willen weten wat er allemaal bij verkiezingen komt kijken? Bent u maatschappelijk betrokken? Meldt u dan aan als stembureaulid. De vergoeding is € 13,00 bruto per uur.

Aanmelden stembureaulid

De verkiezingsdag

De stembureaus openen op 17 maart 2021 om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

We werken met twee teams:

  • 1 team van 06.30 uur tot 14.00 uur
  • 1 team van 14.00 uur tot 21.00 uur

Na 21.00 uur tellen de twee teams samen de stemmen.

Soms hebben we ook plaatsvervangend stembureauleden nodig. Zij vervangen voorzitters of leden rond de middag en rond het avondeten en tellen mee na 21.00 uur. Ook zoeken we reservestembureauleden. Valt er onverwacht een stembureaulid uit, dan nemen wij contact met u op.

Corona

Bij deze verkiezing gelden ook in de stemlokalen de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter-afstand en de hygiënemaatregelen. In elk stemlokaal worden extra maatregelen genomen zoals: ruimere opstelling, kuchschermen voor de stembureauleden en een verschillende in- en uitgang. Zo brengen kiezers straks veilig hun stem uit.

Op een verkiezingsdag komen veel mensen langs in het stembureau. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over uw aanmelding als stembureaulid. Zeker als u tot één van de risicogroepen behoort.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden als stembureaulid, stel uw vraag via e-mail Verkiezingen Peel en Maas of neem contact op met team Burgerzaken 077 306 6666.