Samenvoegen raadsvergaderingen 3 en 10 november 2020

Geplaatst op maandag 2 november 2020

De raadsvergadering van 3 november 2020 is verplaatst naar 10 november 2020 wanneer de begroting op de agenda staat. Vanwege corona worden fysieke contactmomenten geminimaliseerd. Na behandeling van de onderwerpen in de commissievergadering bleek, dat de meeste onderwerpen voldoende besproken waren en als hamerstuk behandeld kunnen worden. Dit maakt dat beide vergaderingen op dezelfde dag mogelijk is.

Op 10 november 2020 zijn er dus 2 raadsvergaderingen. In de eerste vergadering  worden naast de begroting ook de andere onderwerpen besproken en vindt de discussie plaats. De begroting geeft een overzicht van het geld dat de gemeente binnen krijgt in 2021 en waar het geld aan uitgegeven wordt. In de begroting hebben we ook een inschatting gemaakt van de kosten die een gemiddeld huishouden kwijt is aan OZB (Onroerend Zaak Belasting), riolering en afvalstoffenheffing. Het college van B&W heeft de begroting opgesteld.

Let op: de vergadering start om 15.00 uur. Voor het debat is een deel van de raadsleden fysiek in het Huis van de Gemeente aanwezig. Dit wordt via de website uitgezonden.

Na het debat sluit de vergadering en start om 20.30 een nieuwe digitale vergadering om besluiten te nemen (begroting, besproken onderwerpen en hamerstukken). De raadsleden zijn daar digitaal bij aanwezig. Ook dit wordt live uitgezonden via de website en is later terug te kijken.