Aftrap Waterklaar campagne

Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020

Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, WML en de provincie Limburg vragen onder de vlag van Waterklaar aandacht voor de Limburgse waterkwaliteit. Het doel is om in de periode van 30 oktober tot 15 november inwoners bewust te maken van goed rioolgebruik, zodat we samen ons Limburgs water schoon houden.

Vervuiling en klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Slim omgaan met water was nog nooit zo belangrijk. Korte perioden met hevige regenval belasten het riool, lange perioden van droogte bedreigen de biodiversiteit en dus onze gezondheid. We vinden het normaal dat schoon water gewoon uit de kraan komt. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon (drink)water van te maken.

Omdat we onze beken en rivieren, de belangrijkste bronnen van ons drinkwater, vervuilen. Resten van medicijnen, verfresten, plastic afval, vochtige doekjes en zelfs mondkapjes: we gooien het al dan niet bewust in het riool of in de natuur. Slecht voor dier en natuur en een bedreiging voor de kwaliteit van ons (drink)water.

Waterkwaliteit verbeteren

We leven in een uniek stukje Nederland waar het heerlijk leven is. Om dat zo te houden, moeten we samen aan de slag. Met een kleine inspanning kan iedere Limburger een steentje bijdragen om ons (drink)water schoon te houden, zodat we samen kunnen genieten op, om en van het water. Dat kan heel eenvoudig door ervoor te zorgen dat afval niet in het riool terecht komt.

Op de website van Waterklaar wordt met een interactieve kaart goed rioolgebruik uitgelegd.

Samen zorgen we voor schoon (drink)water in Limburg.