Steunfonds Corona 2020 voor verenigingen en stichtingen in gebruik

Geplaatst op maandag 19 oktober 2020

Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2020

Voor het jaar 2020 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u van maandag 19 oktober 2020 tot en met zondag 31 januari 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.