GGD Gezondheidsmeter 2020

Geplaatst op dinsdag 22 september 2020

Hoe gezond Nederland is, daar komen we alleen achter met uw hulp. Want als we weten hoe het met u gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat. Vanaf 17 september 2020 ontvangen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van de GGD voor een grootschalig gezondheidsonderzoek.

De GGD’s in Limburg voeren dit najaar dit gezondheidsonderzoek uit onder volwassenen en ouderen via een papieren vragenlijst. Vanaf donderdag 17 september 2020 ontvangen de 140.000 Limburgers per post een uitnodiging om de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’ in te vullen. In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, sociale contacten en kwaliteit van leven.

GGD Gezondheidsmeter 2020

De GGD Gezondheidsmeter 2020 in Limburg is een onderdeel van een groot landelijk gezondheidsonderzoek door alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.

Doe mee

Uw deelname is belangrijk, want met de uitkomsten kijken we wat nodig is om de gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving van onze inwoners te helpen verbeteren.


Heeft u geen vragenlijst ontvangen, dan kunt u toch meedoen door online de vragenlijst in te vullen van 22 september 2020 tot 5 december 2020 op de website Gezondheidsmeter van de GGD

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD