Ontwerp Omgevingsvisie Limburg ter inzage

Geplaatst op woensdag 9 september 2020

Met ingang van 7 september tot en met 18 oktober 2020 liggen de ontwerp Omgevingsvisie Limburg en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) liggen ter inzage.

Ontwerp Omgevingsvisie Limburg

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De Provincie Limburg moet dan beschikken over een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving wordt in de Omgevingsvisie meegenomen.

Op de website van Provincie Limburg staat meer achtergrond over de Omgevingsvisie en hoe u een zienswijze kunt indienen.