Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Projectplan en Omgevingsplan Kwistbeek vastgesteld

Geplaatst op donderdag 16 juli 2020

Na veel voorbereiding samen met inwoners, ondernemers en gebruikers, stond de afgelopen tijd in het teken van formele besluitvorming.

Het Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting Kwistbeek en het Ontwerp Omgevingsplan zijn door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en de raad van gemeente Peel en Maas vastgesteld.

Projectplan Waterwet en Omgevingsplan inzien

Op afspraak kunt u de documenten op papier inzien. De definitief vastgestelde plannen liggen van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage in het Huis van Gemeente.

Het Projectplan Waterwet is met ingang van 14 juli 2020 ook in te zien op de website van Waterschap Limburg. Het Omgevingsplan is te bekijken op de website Ruimtelijkeplannen. Kies tabblad Plannaam of -nummer en dan in het zoekvenster invullen Omgevingsplan Kwistbeek of  NL.IMRO.1894.BPL0223-VG01.

Najaar 2020 start herinrichting

In het najaar 2020 start Waterschap Limburg met de herinrichting van Gebied Kwistbeek. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 klaar.

De kans op wateroverlast in het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo neemt daarmee aanzienlijk af. Met de werkgroepen pakken we naast wateroverlast ook andere uitdagingen op. We onderzoeken hoe we de biodiversiteit in het buffergebied Stogger kunnen vergroten, gaan we verder met de inrichting van het kasteelpark en realiseren we ommetjes.