Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

CycloMedia maakt foto’s in Peel en Maas

Geplaatst op maandag 29 juni 2020

In juli en augustus 2020 maakt Cyclomedia foto's in de gemeente Peel en Maas. CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving. Met speciale auto’s maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens.

Registratie en verwerking van beelden

Het doel van de opnamen is de registratie en verwerking van beelden in een database. Deze foto mogen onder strenge voorwaarden gedeeld worden met publieke en private organisaties.

Deze opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld, inspectie en beheer van de openbare ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.

Voor vragen, inzage, recitificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar, neemt u contact op met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Meer informatie: www.cyclomedia.com.

CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van de AVG voorschriften. CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Speciale auto Cyclomedia