Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Raad stemt in met omgevingsplan gebied Kwistbeek

Geplaatst op dinsdag 23 juni 2020

De raad van Peel en Maas heeft 23 juni ingestemd met het omgevingsplan voor Gebied Kwistbeek. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg neemt op 7 juli 2020 een besluit over het Projectplan Waterwet voor Gebied Kwistbeek.

Gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg trekken samen op bij de herinrichting van de Kwistbeek. Het gebied waar het om gaat is het dal van de Kwistbeek, vanaf de oorsprong van de beek in Helden tot aan de Ingweg (de dijk) in Baarlo. Met de herinrichting willen gemeente en waterschap de kans op wateroverlast, met name bij Soeterbeek, verkleinen en de kwaliteit van het gebied versterken door o.a. vergroting van de biodiversiteit én de recreatieve mogelijkheden.

Start werkzaamheden

Het waterschap wil graag in het najaar starten met de herinrichting om een klimaatbestendige beek te kunnen realiseren. De Baendj wordt ingericht als overloopgebied (tijdelijke waterberging) en de stuw bij Dekeshorst wordt verwijderd. Ook  worden duikers vervangen en oevers versterkt. Bij de watermolen in Baarlo komt een bypass te liggen..

Beide definitief vastgestelde plannen liggen vanaf 13 juli 2020, 6 weken ter inzage.