Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Eigen bijdrage van CAK

Geplaatst op donderdag 18 juni 2020

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betalen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal 19 euro per maand en wordt door het CAK geïnd.

Facturen CAK

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft u (mogelijk) nog geen facturen ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage. Deze facturen volgen later. Hierover ontvangt u van het CAK een persoonlijke brief in de maand juni 2020.

Geen eigen bijdrage april en mei 2020

Veel Wmo-hulp en ondersteuning is door de coronamaatregelen niet geleverd. Daarom betaalt u voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage.

Kijk voor meer informatie op de website van CAK.