Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Beweegakkoord Peel en Maas ondertekend

Geplaatst op donderdag 18 juni 2020

Woensdag 17 juni 2020 is tijdens een feestelijke bijeenkomst het lokale sportakkoord Beweeg Peel en Maas ondertekend. Wethouder Anget Mestrom deed dit namens de gemeente. De grootste rol in het akkoord vervullen de deelnemers van het akkoord zelf. Zij hebben samen de ambities geformuleerd en gaan samen aan de slag om deze in Peel en Maas te realiseren.

Een akkoord van samen

Sportformateur Tom Vaessen heeft als onafhankelijk procesbegeleider deelnemers door drie sessies geleid om te komen tot dit akkoord. Hij is daarbij ambtelijk en door medewerkers Gezonde Leefstijl van Vorkmeer ondersteund. Door de uitbraak van corona moest last-minute overgeschakeld worden om de sessies digitaal te houden.

Tijdens deze sessies hebben de aanwezigen gedroomd over Sport en Bewegen in Peel en Maas, ideeën gepresenteerd, ambities geformuleerd en zijn ze de samenwerking opgestart om deze ambities te realiseren. In totaal zijn zeven ambities geformuleerd.

Sport en bewegen krijgt extra impuls

Het doel van het lokale sportakkoord is de vertaling van het Nationale Sportakkoord naar de lokale context om sport en bewegen een extra impuls te geven gedurende 3 jaar. Kijkend naar de ambities van Beweeg Peel en Maas is dit uitstekend gelukt. Ze haken aan bij de drie focuspunten die door het college zijn benoemd bij het aangaan van de Regeling Lokaal Sportakkoord en bij meerdere ambities van het Nationale Sportakkoord.

Iedereen doet mee

De deelnemers aan het akkoord zijn grote en kleine sportverenigingen, commerciële aanbieders, onderwijsstichtingen, kinderopvang, huisartsen en beweegprofessionals uit de zorg. Ze komen uit alle kernen, zijn van alle leeftijden en slaan de handen in elkaar om samen te werken om sport en bewegen in Peel en Maas de komende jaren een extra impuls te geven.

Voor 2020, 2021 en 2022 ontvangen zij hiervoor uitvoeringsmiddelen. De gemeente houdt in deze periode een vinger aan de pols, adviseert om mogelijkheden te verwezenlijken en faciliteert de aanvragen bij het Rijk. De medewerkers Gezonde Leefstijl van Vorkmeer begeleiden als adviseur, inspirator, procesbegeleider of coach en mogelijk uitvoerder.

Beweegpeelenmaas.nl 

Het akkoord wordt uiterlijk 26 juni 2020 ingediend en is daarna door iedereen in te zien. Het akkoord wordt op de website Beweegpeelenmaas.nl geplaatst, waar ook de uitvoeringsafspraken en andere relevante updates komen staan.

Veel succes

De gemeente Peel en Maas is blij met de goede opkomst, de energie tijdens de werksessies, de gestelde ambities en de samenwerkingen die zijn ontstaan tijdens een uitdagende periode.

Wij wensen de deelnemers verder veel succes bij de uitvoering van het akkoord en het realiseren van hun ambities en blijven hun volgen en ondersteunen.