Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Oproep Stichting Leergeld

Geplaatst op woensdag 17 juni 2020

Stichting Leergeld Peel en Maas denkt dat veel gezinnen in financiële problemen komen door het coronavirus en de gevolgen daarvan. Om te zorgen dat kinderen uit die gezinnen niet aan de zijlijn terecht komen, focust de stichting zich de komende tijd extra op die groep.

Oproep Stichting Leergeld Peel en Maas

De Stichting zet zich in voor kinderen uit minimagezinnen. Dit doen ze door financiële hulp te geven, zodat kinderen deel kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Stichting Leergeld Peel en Maas roept ouders uit deze gezinnen op, zich te melden voor hulp. Aanmelden kan via de website van Stichting Leergeld.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • kopen van schoolspullen
  • meebetalen aan een schoolreis
  • de contributie voor een sportclub.

Door de coronacrisis moest de Stichting de afgelopen maanden snel schakelen. Plotseling moesten alle kinderen thuis onderwijs volgen. Niet alle kinderen hadden thuis een ‘device’ om online les te krijgen. Stichting Leergeld Peel en Maas regelde meer dan twintig laptops en tablets voor deze kinderen.

Stichting Leergeld Peel en Maas verwacht dat door de gevolgen van de coronacrisis, veel gezinnen ook de komende tijd in de problemen komen.