Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Voorstel starterslening verruimen

Geplaatst op woensdag 6 mei 2020

De woningmarkt is nog steeds volop in beweging. Om starters meer kansen te bieden op de huidige woningmark wil het college het maximale aankoopbedrag en het leenbedrag van de starterslening verhogen. Een voorstel aan de gemeenteraad is klaar.

De starterslening bestaat al een aantal jaar en kan starters op de woningmarkt helpen een eerste huis te kopen. De starterslening is een aparte lening die wordt aangevraagd bij de gemeente. Dit is een lening boven op de normale lening van de bank of andere hypotheekverstrekker. Door de starterslening kunnen starters in totaal meer lenen. In Peel en Maas hebben al bijna 200 starters gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om hun eerste huis te financieren.

Veranderingen

Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten licht toe: “Door de stijgende woningprijzen komen steeds minder starters in aanmerking voor een starterslening. Het college heeft daarom de maximale aankoopprijs verhoogd van € 200.000 naar € 225.000.”

Tegelijk wordt de raad gevraagd het maximale leenbedrag te verhogen naar € 34.000 voor een nieuwbouwwoning en € 39.000 voor een bestaande woning. In de raadsvergadering van juni 2020 wordt dit besluit aan de raad voorgelegd.

“Met de verruiming van de mogelijkheden willen we de starters op de woningmarkt, ook juist in deze moeilijke tijd, een extra steuntje in de rug geven”, legt Wanten uit.

Meer weten?

Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanvragen in de kavelwinkel