Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Soepelere regels bevoorrading winkels

Geplaatst op vrijdag 10 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders staat toe dat bevoorrading van winkels en bedrijven per direct 24/7 mag plaatsvinden. Het is belangrijk dat, ongeacht de beperkingen rondom het coronavirus, er voldoende voorraden voor klanten blijven.

De nieuwe regels kunnen soms tot enige overlast leiden voor omwonenden. In deze uitzonderlijke situatie door het coronavirus is bevoorrading van alle winkels, maar ook het verspreid doen van de boodschappen, hard nodig. Ook op tijden waarop we dat normaal gesproken niet zouden toestaan. We willen omwonenden dan ook vragen begrip te hebben voor eventuele overlast.

Vraag ondernemers

Diverse ondernemingen hebben de gemeente gevraagd of zij buiten de reguliere toegestane tijd mogen laden en lossen. Het college van burgemeester en wethouders is bereid in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk af te wijken van de geldende voorschriften. Concreet betekent dit dat voor de periode tot ten minste 28 april 2020 of zoveel langer dan noodzakelijk laad- en losactiviteiten 24 uur per dag, 7 dagen in de week mogen plaatsvinden.