Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Informatie voor ondernemers en zzp’ers

Geplaatst op dinsdag 17 maart 2020

Het Coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen. Wij adviseren u om de berichtgeving van de Rijksoverheid goed te volgen. 

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Regelingen UWV

Het UWV heeft diverse regelingen.

  • De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
  • Als uw werknemer vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken, in isolatie of quarantaine is, lichte verkoudheidsklachten heeft en dus thuis moet werken betaalt u het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.   

MKB Nederland

Kijk voor meer informatie op de website van het MKB

U vindt op deze website onder andere informatie over:

  • veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer
  • loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode
  • mogelijkheden om een beroep te doen op overmacht ofwel force majeure
  • borgstelling kredieten
  • uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag belastingen
  • informatie van verschillende brancheorganisaties
  • geldende reisrestricties.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Bent u zzp’er? Dan kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. 

Wel kunt u bij de woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). U kunt via de website 155 Help een bedrijf een eerste check doen of u in aanmerking komt voor Bbz.

U kunt contact opnemen met de Bbz-consulent via e-mail of via ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactivitei-ten richting ondernemers plaatsvinden.

Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische incasso, de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart 2020 zou worden uitgevoerd, voor ondernemers niet plaatsvindt.

Omdat deze maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van automatische incasso’s) uitgevoerd dient te worden, maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Het kan hierdoor voorkomen dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd is, gemist wordt.

Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van BsGW zijn meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op de de website van BSGW of telefonisch via 088 8420 420 contact op nemen met BsGW.